Gårdsbutiken öppen 15 oktober!

Den 15 oktober kommer gårdsbutiken vara öppen från 15.00 fram till kvällen. Vi erbjuder då färskt nötkött från en av våra Dexterstutar. Fantastiskt gott kött då han enbart ätit gräs från våra naturbeteshagar och gått i utedrift sedan födseln, så långt ifrån köttindustrin man kan komma.

Det kommer även finnas begränsat med fruset lamm och fårkött samt skinn.

Varmt välkomna till Vettershaga byväg 25, från 15.00