• vettershagagard@gmail.com
Follow Us:

Vettershaga Gård är ett nytt namn för en plats som köptes av familjen Lönn i mitten av 90-talet. Under årens lopp har mer mark och byggnader köpts och byggts för att hysa de allt fler djur som lever på och av gården.

Vettershaga är en plats som andas skärgård, flertalet hagar har utsikt mot Vettershagaviken och på avstånd kan man höra de stora färjorna som går i farleden straxt utanför, på väg mot Åland och Finland. Många öbor har sina båtar i Bergshamraviken och sjötrafiken förbi Vettershaga är intensiv några korta sommarmånader.

De första fåren köptes tidigt 00-tal, och kor införskaffades 2021. Hästar har funnits som intresse i familjen sedan länge och i takt med att marken utökats har det också blivit möjligt att hålla ett fåtal ston hemma.

Planerna är att ytterligare utöka med ny stor lada som delfinansieras med medel från